• Vi är specialister på återvinning
    Välkommen

Vi köper och hämtar järnskrot, metaller, kabel, batterier och lastpallar. Vi är verksamma i huvudsak i norra Kalmar län och södra Östergötland.
Vi hämtar även upp skrot vid rivningar och uppstädningar samt erbjuder containerservice där vi ställer ut och hämtar containrar efter behov.
Kontakta oss så berättar vi mer om återvinning av metaller, kabel, batterier och diverse skrot som ni vill bli av med.

Varför
Grågården?

Genom vår långa erfarenhet av insamling och återvinning av metallavfall, har rutiner, kontakter och arbetssätt byggts upp som säkrar metallens väg till återanvändning på ett miljöriktigt sätt.
Vi sammanställer regelbundet resultatet av inkomna svar i vår strävan att uppnå högsta nivå på kvalitet och service.
Grågården är miljö- och kvalitets certifierade enligt ISO 9001:2008 & 14001:2004. För mer information kontakta oss!
Du är välkommen att kontakt oss vid övriga frågor om återvinning så berättar vi hur vi på ett snabbt och effektivt sätt hämtar skroten ni vill bli av med!

Kontakta oss vid förfrågan om återvinning

Telefon: 0490-700-09
Fax: 0490-701-85

E-post: 049070009@telia.com